Lightbox image source

Voor kinderen met spreidbroek of gipsbroek door heupdysplasie

Uw winkelwagen is leeg

Search Site

Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen

Doelstellingen VAH

De VAH (Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen) is een patiëntenvereniging die is opgericht in 1996. Een belangrijk doel van de VAH is om ouders van kinderen met een heupafwijking te steunen en te helpen. De VAH heeft een uitgebreide website met forum, brochures, de nieuwsbrief Heupge(w)richt, een telefoonlijn, e-mail, Twitter, Facebook en ervaringsdeskundigen. Hierdoor kunt u bij de VAH terecht voor informatievoorziening, beantwoording van uw vragen en lotgenootcontact. Door goede contacten met leden van de Medische Adviesraad is er een brug ontstaan tussen arts en patiënt  en is de vereniging in staat juiste medische informatie te verstrekken.

VAH – samenwerkingen

Naast de Medische Adviesraad werkt de VAH samen met de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Met deze samenwerking willen we de zorg op het gebied van heupdysplasie bij kinderen verbeteren. Samen met de Werkgroep Kinderorthopedie van de NOV is inmiddels een aanvraag ingediend voor het ontwikkelen van een richtlijn voor de behandeling van heupdysplasie om te komen tot een uniforme behandeling in heel Nederland. Verder is de vereniging betrokken bij een richtlijntraject voor de jeugdgezondheidszorg dat moet leiden tot een betere diagnosestelling.

Lid worden van de VAH

Iedereen kan bij de VAH aankloppen voor hulp, ongeacht of je lid bent of niet. Er wordt altijd geprobeerd jouw vragen te beantwoorden. Toch is het belangrijk om lid te worden van de VAH. Dit omdat de subsidie voor een deel gebaseerd wordt op ledenaantal, maar ook omdat de vereniging die een groot deel van de patiëntenpopulatie vertegenwoordigd als een serieuze gesprekspartner gezien wordt. Vooral daardoor kunnen er daadwerkelijk resultaten behaald worden.

Lidmaatschap VAH vergoed door zorgverzekering

De jaarlijkse lidmaatschapkosten van de patiëntenvereniging VAH wordt door veel aanvullende verzekeringen vergoed. Voorwaarde is vaak dat de patiëntenvereniging lid moet zijn van Ieder(in) en/of de NPCF. De VAH is lid van beide organisaties.

Patiëntenvereniging VAH